9. ročník

Udělejte radost vánočním dárkem lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Devátý ročník Dárek Jamu proběhne on-line v úterý 14. 12. 2021 od 19 hodin z ostravského klubu Zadní vrátka!!!

 

Uvítáme: hračky pro děti, dárečky pro maminky, trvanlivé potraviny pro lidi bez domova jako jsou konzervy, paštiky, rybičky, masovky, těstoviny, salámy, káva – turecká i instantní, trvanlivé mléko, cukr atd. Radost udělají i potřeby pro osobní hygienu, kosmetika nebo teplé rukavice. Na podporu sociálních služeb pro lidi bez domova provozované Charitou Ostrava můžete přispět i penězi přímo v Zadních vrátkách zde do zapečetěné sbírkové pokladničky nebo zasláním dárcovské SMS během on-line přenosu či přispěním pomocí formuláře portálu Darujme.cz na pravé straně této stránky.

Vaše dary budou využity pro:

Charitní dům sv. Zdislavy
Azylový dům sv. Zdislavy poskytuje dočasné zázemí maminkám s dětmi a těhotným ženám, které přišly o bydlení a potřebují podpořit, aby znovu získaly soběstačnost a šanci zapojit se zpět do běžného života. Tuto službu nyní Charita Ostrava provozuje v domě, který nevyhovuje kapacitně, prostorově a neumožňuje přijímat maminky s více dětmi nebo klienty se zdravotním hendikepem. Podařilo se získat větší objekt, ve kterém se aktuálně dokončuje rekonstrukce tak, aby dům mohl začít sloužit maminkám a dětem na počátku roku 2022. Výtěžek z vašich finančních darů z Dárek Jamu tak i přinesené dárky budou využity na dofinancování rekonstrukce a vybavení nové herničky pro děti.

Charitní dům sv. Benedikta Labre
Sociální služba Charitního domu sv. Benedikta Labre – nízkoprahové denní centrum v Ostravě-Vítkovicích pomáhá ženám a mužům bez domova v jejich obtížné situaci. Pomáhá jim s ošacením, stravou a osobní hygienou. Řeší situace, které lidé v nouzi potřebují zdolat. Pokud byste chtěli podpořit  fungování  Charitního domu sv. Benedikta Labre, přineste na sběrné místo do Zadních vrátek například trvanlivé potraviny.

DO PŘENOSU ZBÝVÁ